★ BY DJ2 GENTLEMEN"S STYLE ★

Community

Customer Center

Social Media

Bank Account

국민은행509002 01 318225
농협은행302 0809 6643 51
신한은행110 408 728326
   예금주 :윤미소 / 디제이2


 

10294P PINTUCK DENIM PANTS

기본 정보
52,000 won
500 (1%)
수량증가수량감소
SNS 상품홍보

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

상품 목록
상품명 상품수
qty 수량증가 수량감소
총 상품금액(수량) : 0 (0개) 
 
 
 size

S - 허리둘레:74 / 힙둘레:106 / 허벅지둘레:62 / 밑위길이:31.5 / 밑단둘레:44 / 전체길이:103

M - 허리둘레:78 / 힙둘레:110 / 허벅지둘레:64 / 밑위길이:32.5 / 밑단둘레:46 / 전체길이:105

L - 허리둘레:82 / 힙둘레:114 / 허벅지둘레:66 / 밑위길이:33.5 / 밑단둘레:48 / 전체길이:107

모델착용 - 중청, 그레이, 연청 / S sizeinformation


촉감:적당 / 두께:중간 / 비침:없음

안감:없음 / 신축성:없음 / 계절감:봄,가을 / 세탁방법:드라이크리닝,단독손세탁

혼용율:코튼100% / 제조국:국내 / 제조사-AS : DJ2제휴업체

제조일자 :판매시즌내 상시제작, 주문일로부터 6개월이내model size

height - 177cm
top -95 M
bottom - 28-30 S
shoes - 265mm
Question & Answer :: 상품문의를 남겨주세요.

게시물이 없습니다

모두 보기

 

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close