★ BY DJ2 GENTLEMEN"S STYLE ★

Community

Customer Center

Social Media

Bank Account

국민은행509002 01 318225
농협은행302 0809 6643 51
신한은행110 408 728326
   예금주 :윤미소 / 디제이2


현재 위치
 1. 게시판
 2. 입금확인

입금확인

[입금확인 / 적립금관련 문의] 글만 작성 부탁드립니다.

입금확인    l     배송전변경취소    l     배송후교환반품    l     배송문의    l     상품/기타문의    l     상품구매후기    l     FAQ 자주찾는질문

게시판 목록
no cate subject name date hit 추천 평점
27428 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
박찬****
2017-06-12 20:07:24 1 0 0점
27427    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-06-13 09:30:41 1 0 0점
27426 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
최영****
2017-06-10 18:45:52 2 0 0점
27425    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-06-12 09:19:06 1 0 0점
27424 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
김지****
2017-06-09 21:54:40 1 0 0점
27423    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-06-12 09:08:06 0 0 0점
27422 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
오혜****
2017-06-09 19:08:33 3 0 0점
27421    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-06-12 09:06:24 1 0 0점
27420 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
이근****
2017-06-09 17:29:00 3 0 0점
27419    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-H
2017-06-09 17:35:15 0 0 0점
27418 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
최경****
2017-06-09 10:25:19 2 0 0점
27417    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-H
2017-06-09 10:31:46 0 0 0점
27416 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
안희****
2017-06-08 22:02:49 1 0 0점
27415    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-06-09 09:37:05 2 0 0점
27414 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
김지****
2017-06-08 16:36:01 4 0 0점

글쓰기

이전 페이지

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

다음 페이지

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close