★ BY DJ2 GENTLEMEN"S STYLE ★

Community

Customer Center

Social Media

Bank Account

국민은행509002 01 318225
농협은행302 0809 6643 51
신한은행110 408 728326
   예금주 :윤미소 / 디제이2


현재 위치
 1. 게시판
 2. 입금확인

입금확인

[입금확인 / 적립금관련 문의] 글만 작성 부탁드립니다.

입금확인    l     배송전변경취소    l     배송후교환반품    l     배송문의    l     상품/기타문의    l     상품구매후기    l     FAQ 자주찾는질문

게시판 목록
no cate subject name date hit 추천 평점
27338 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
박범****
2017-05-10 14:07:02 5 0 0점
27337    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-05-10 14:22:01 4 0 0점
27336 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
고경****
2017-05-09 16:08:33 1 0 0점
27335    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-05-10 08:59:45 1 0 0점
27334 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글파일첨부
김재****
2017-05-09 02:07:19 6 0 0점
27333    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-05-10 08:59:12 1 0 0점
27332 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
오승****
2017-05-05 23:08:43 1 0 0점
27331    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-05-08 09:37:03 0 0 0점
27330 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
변재****
2017-05-04 19:26:20 2 0 0점
27329    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-05-08 09:36:41 0 0 0점
27328 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
김선****
2017-04-29 14:50:16 2 0 0점
27327    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-05-02 09:49:49 0 0 0점
27326 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
김동****
2017-04-27 10:15:11 4 0 0점
27325    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-04-27 15:07:38 1 0 0점
27324 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
이소****
2017-04-27 09:24:23 3 0 0점

글쓰기

이전 페이지

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

다음 페이지

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close