★ BY DJ2 GENTLEMEN"S STYLE ★

Community

Customer Center

Social Media

Bank Account

국민은행509002 01 318225
농협은행302 0809 6643 51
신한은행110 408 728326
   예금주 :윤미소 / 디제이2


현재 위치
 1. 게시판
 2. 입금확인

입금확인

[입금확인 / 적립금관련 문의] 글만 작성 부탁드립니다.

입금확인    l     배송전변경취소    l     배송후교환반품    l     배송문의    l     상품/기타문의    l     상품구매후기    l     FAQ 자주찾는질문

게시판 목록
no cate subject name date hit 추천 평점
27146 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
이성****
2017-01-05 18:32:27 1 0 0점
27145    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-01-06 09:36:06 1 0 0점
27144 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
김갑****
2017-01-05 18:19:48 1 0 0점
27143    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-01-06 09:35:03 0 0 0점
27142 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
서원****
2017-01-05 12:47:23 2 0 0점
27141    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-01-05 14:37:20 1 0 0점
27140 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
이호****
2017-01-03 01:23:03 2 0 0점
27139    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-01-03 09:23:20 2 0 0점
27138 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
김민****
2017-01-02 17:44:36 2 0 0점
27137    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-01-03 09:22:07 0 0 0점
27136 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
유성****
2017-01-02 16:57:09 4 0 0점
27135    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-01-03 09:20:20 0 0 0점
27134 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
이호****
2017-01-02 12:29:16 2 0 0점
27133    답변 ▶ 답변완료 비밀글
디제이2-J
2017-01-02 14:08:09 0 0 0점
27132 ▷ 입금확인 및 결제관련 문의 비밀글
유성****
2017-01-01 18:30:54 2 0 0점

글쓰기

이전 페이지

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

다음 페이지

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close